Monday, April 16, 2012

JAGALAH HAK ALLAH

Abu al-Abbas Abdullah bin Abbas, radiyallahu anhuma, berkata: Aku pernah duduk di belakang Nabi SAW pada suatu hari, lalu Baginda bersabda kepadaku: Wahai anak! Sesungguhnya aku mahu ajarkan engkau beberapa kalimah: Peliharalah Allah nescaya Allah akan memeliharamu. Peliharalah Allah nescaya engkau akan dapati Dia di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka pintalah dari Allah. Apabila engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan dengan Allah. Ketahuilah bahawa kalau umat ini berkumpul untuk memberikan sesuatu manfaat kepadamu, mereka tidak akan mampu memberikanmu manfaat kecuali dengan suatu perkara yang memang Allah telah tentukan untukmu. Sekiranya mereka berkumpul untuk memudharatkan kamu dengan suatu mudharat, nescaya mereka tidak mampu memudharatkan kamu kecuali dengan suatu?perkara yang memang Allah telah tentukannya untukmu. Pena-pena telah diangkatkan dan lembaran lembaran telah kering (dakwatnya). Hadis riwayat al-lmam al-Tirmizi. Dalam riwayat selain al-Tirmizi, hadis berbunyi: Peliharalah Allah, nescaya engkau akan dapatiNya di hadapan engkau. Kenalilah Allah ketika senang,nescaya Dia akan mengenalimu di ketika susah. Ketahuilah bahawa apa-apa yang (ditakdirkan) tidak menimpamu, ia tidak akan menimpamu. Dan apa-apa yang menimpamu bukannya ia tersilap menimpamu. Ketahuilah bahawa?kemenangan itu ada bersama kesabaran, terlepas dari kesempitan itu ada bersama kesusahan dan?bersama kesusahan itu ada kesenangan Perbincangan Hadis : 1) Menjaga Hak Allah, Allah akan menjaga kamu: Subhanallah. Kalau kita laksanakan segala suruhan, meninggalkan semua larangan, Allah akan mnjaga kita dalam dua perkara: • Allah swt akan menjaga hambaNya di dunia ini. Allah ar-Rahman memberi kita kesihatan yg baik, keluarga yg disayangi, harta n etc • Allah swt akan melindungi deen(agama) dan iman hambanya dari perkara2 yg syubhah, khurafat, syirik dan sebagainya 2) Pertolongan & bantuan Allah kepada Orang yang bertaqwa: Jaga hak Allah pada diri dan keluarganya – menepati Quran dan Sunnah. dalil bantuan/ Allah bersama (an-Nahl : 128),(at-Taubah : 40),(al-Mujadalah : 7 ). 3) Meminta pertolongan hanya pada Allah: memohon pertolongan dalam melakukan ketaatan/ meninggalkan maksiat. bersabar atas takdir/ tetapkan pendirian pada hari bertemu Allah. 4) Beriman kepada Qadho? dan Qadar : - dalil (at-Taubah : 51) (Aali Imran : 154). 5) Mengingati Allah ketika senang, Allah akan mengingati kamu ketika susah . 6) Kemenangan bersama kesabaran: (a-Baqarah : 249) (al-Anfal:66). 7) Bersama Bala(karb) itu ada jalan keluar(farj) : (al-Baqarah:214). 8 ) Bersama kepayahan ada kesenangan (al-Asr) .